Informujemy, że REKRUTACJA do przedszkola na rok szkolny 2023/2024rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godz. 8.00 i trwać będzie do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00ZAPISY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ :https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg(prosimy o wprowadzenie danych, wydrukowanie wniosku wraz

Wczoraj nasze przedszkolaki obejrzały doskonały spektakl – bajkę edukacyjną, poruszającą problem szkodliwych działań człowieka i ich konsekwencji dla świata zwierząt . Skutki zaśmiecenia plastikowymi odpadami, z którymi mierzą się zwierzęta powoduje podjęcie przez nie zdecydowanych działań. Spektakl miał formę interaktywną,