Ramowy rozkład dnia w „Dwunastce”: Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.
 GRUPA 3-LATKÓW 
6.00-8.00  SCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy indywidualne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę, umiejętność logicznego, matematycznego myślenia, zabawy muzyczno – ruchowe. 
8:00 – 13:00 REALIZACJA  PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
8.00 – 9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA – ŚNIADANIE
Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia. Opanowywanie umiejętności samoobsługowych. 
9.00 – 9.40 ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE
Realizowanie zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Doskonalenie sprawności umysłowych, motoryczno – ruchowych. 
9.50 – 10.00 DRUGIE ŚNIADANIE
Doskonalenie czynności samoobsługowych oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów. 
10.00 – 11.00 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM, SPACERY
Zabawy dowolne na palcu zabaw, spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem. 
11.00 –12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU – OBIAD
Doskonalenie nawyków higienicznych i sprawności samoobsługowych. Wdrażanie do opanowania umiejętności kulturalnego jedzenia oraz rozumienie konieczności jedzenia różnorodnych pokarmów. 
12.00 – 14:00 PRZYGOTOWANIE DO LEŻAKOWANIA- LEŻAKOWANIE
Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym rozbieraniem się i ubieraniem   w piżamę. Odpoczynek. 
14. 00 – 14.30 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU – PODWIECZOREK
Doskonalenie czynności samoobsługowych. Wdrażanie do przestrzegania zasad akceptowanych społecznie. 
14.30 – 15.30 ZABAWY W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM LUB W SALI
Zabawy i gry dowolne . Spacery, zabawy ruchowe. Opanowywanie umiejętności związanych z samodzielnym ubieraniem się i rozbieraniem. Ćwiczenia i zabawy indywidualne z dziećmi w sali, dostosowane do ich możliwości i potrzeb. 
15.30 – 16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
Zabawy dowolne rozwijające własne zainteresowania oraz twórcze postawy, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy tematyczne w małych grupkach. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. 
POZOSTAŁE GRUPY 
Ramowy rozkład dnia w „Dwunastce” Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy w grupy, jak również  od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu. 
8:00 – 13:00 REALIZACJA  PODSTAWY PROGRAMOWEJ 
6.00-8.00Codziennie rano z uśmiechniętą minką przychodzimy do przedszkola, żegnamy się z mamą lub tatą, witamy się z panią, z koleżankami i kolegami. Bawimy się dowolnie w kącikach zainteresowań, rysujemy, podejmujemy zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne. 
8.00-8.30Wykonujemy gimnastykę poranną lub bawimy się w nasze ulubione zabawy ruchowe. Przygotowujemy się do śniadania. Pomagamy sprzątać zabawki – zawsze pamiętamy,  aby zostawić po sobie porządek! Myjemy ręce. 
8.30-9.00Śniadanie. Siedzimy grzecznie – nie rozmawiamy, kulturalnie spożywamy śniadanie. Po zjedzonym śniadanku, dziękujemy za pyszny posiłek i myjemy ząbki. 
9.00-11.00Odbywają się zajęcia zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową. Uczestniczymy w zajęciach; malujemy, lepimy, rysujemy, wycinamy, liczymy, pracujemy z literami i cyframi, śpiewamy, gramy na instrumentach, tańczymy. Bierzemy udział w przeróżnych zabawach konstrukcyjnych, badawczych, gimnastycznych, uczymy się ładnie odpowiadać i opowiadać, uczymy się też mówić po angielsku, czasami zapraszamy Gości ZAWSZE milutko witanych w naszej Dwunastce. A ponadto:…bawimy się jako mali twórcy dzieł plastycznych, uczymy się wierszy, słuchamy bajek i opowiadań. Stajemy się aktorami naszego wyjątkowego Teatru. 
Spożywamy drugie śniadanieI nareszcie! Wychodzimy do ogródka przedszkolnego, obserwujemy przyrodę, prowadzimy zabawy badawcze, uczestniczymy w wycieczkach i spacerach, bawimy się na placu zabaw.Te chwile w przedszkolu wręcz uwielbiamy!!! 
11.00-11.30Przygotowujemy się do obiadu, porządkujemy salę, odkładamy zabawki, wykonujemy czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie. 
11.30-12.00Jemy pyszny obiadek. Wielkie brawa dla Pań Kucharek!!! 
12.00-12.30Odpoczywamy po obiedzie; słuchamy muzyki relaksacyjnej, oglądamy bajeczki edukacyjne, terapeutyczne, słuchamy czytanych bajek i opowiadań.  
12.30-14.00Uczestniczymy w zabawach z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalamy wiadomości zdobyte na zajęciach, słuchamy bajek, uczestniczymy w zajęciach rozwijających aktywność    twórczą i ekspresję, wychodzimy do ogrodu, na spacery lub wycieczki. 
14.00-14.15Przygotowujemy się do podwieczorku. 
14.00-14.30Zjadamy podwieczorek. Pychotka!!! 
14.30-16.30Uczestniczymy w zabawach ruchowych, bawimy się dowolnie lub pod kierunkiem Pani, bawimy się w kącikach zainteresowań, rozmawiamy z naszą Panią o tym jak minął dzień w przedszkolu albo bawimy się na placu zabaw, możemy iść już do domu.  
16.30 Drzwi do przedszkola już zamykamy…  Do zobaczenia jutro, przedszkolaki!!!