Opłatę za pobyt i wyżywienie w przedszkolu należy uiszczać przelewem na rachunek bankowy Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu 1212 4027 4411 1100 0039 9149 90

lub w kasie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych (stary internat Liceum Ogólnokształcącego), ul. Kościuszki 30  do 15-go dnia każdego miesiąca.                                      

 Dane do przelewu są publikowane w systemie Innowacyjny T@rnobrzeg – aplikacja iPrzedszkole – Panel rodzica.