Przedszkole nr 12 w Tarnobrzegu funkcjonuje od 1986r. Siedzibą przedszkola jest duży, okazały budynek umiejscowiony w centralnym punkcie osiedla „Serbinów”.  Wraz ze Szkołą Podstawową nr 10 tworzy obszerny kompleks oświatowy. W budynku przedszkola mieszczą się cztery duże, przestronne sale wraz z łazienkami i zapleczem dydaktycznym, szatnia, obszerny hol, duża sala gimnastyczna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, pomieszczenia socjalne.

Ogród przedszkola to jedna z enklaw zieleni naszego osiedla, a jego przestrzeń daje możliwość do prowadzenia różnorodnych zabaw i imprez plenerowych.

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół wykształconych, doświadczonych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. To osoby z pasją, dzięki którym dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola  i osiągają sukcesy w przedszkolu oraz na kolejnych szczeblach edukacji. Korzystając z najnowszych programów nauczania oraz wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno – wychowawczych  stwarzają warunki do rozwijania zainteresowań i talentów dziecka, zdobywania nowych umiejętności, wiadomości i doświadczeń.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone zgodnie z Podstawą Programową obejmują: 

– zajęcia przyrodnicze ;

– zajęcia pobudzające wyobraźnię i wyzwalające aktywność twórczą;

– język angielski ;

– zajęcia plastyczno – konstrukcyjne;

– zajęcia rytmiczno – umuzykalniające;  

– zajęcia rozwijające pojęcia  matematyczne;

– zajęcia ruchowe i gimnastyczne;                                                               

zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania;

– gry i zabawy w terenie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców organizujemy na terenie przedszkola zajęcia dodatkowe:

 – religia – 2 razy w tygodniu /6-latki; za zgodą Rodziców/;

 – zajęcia logopedyczne /indywidualne/;

 – pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Obok zajęć wynikających z realizacji podstawy programowej, oferujemy bogaty pakiet różnorodnych działań wychodzących  poza przyjęte standardy:                                       

-rozwijanie motoryki, doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowej poprzez stosowanie pomocy interaktywnych/ monitor interaktywny, magiczna podłoga/

– uruchomienie Klubu Wędrującej Książki /Bookcrossing/;

– lekcje muzealne, biblioteczne                                                                                                     

– co miesięczne przedstawienia teatralne;

– zajęcia prowadzone przez psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Centrum Psychologii i Psychoterapii „Euro – Medica”

– warsztaty kulinarne prowadzone przez nauczycieli , a także zaproszonych gości;    

– spotkania z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów;                                     

– kodowanie, programowanie, zabawy z matą edukacyjną /posiadamy geniboty, ozoboty,  drewniane puzzle AR/

– wycieczki piesze i autokarowe/ edukacyjno – krajoznawcze /;

– specjalistyczne warsztaty /przyrodnicze, mydlarskie, świecowe itp./;

– udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez przedszkole i instytucje lokalne;

– udział w akcjach, programach i projektach o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym;

– udział  w akcjach charytatywnych;

– uroczystości przedszkolne i rodzinne, imprezy okolicznościowe /Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka,  Dzień Babci i Dziadka, Jasełka,  Święto Rodziny – Festyn Rodzinny i wiele innych/.

    Rodzice są naszymi partnerami. Współpracują z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym i opiekuńczym. Uczestniczą również w życiu naszej placówki, przyczyniając się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci. Rodzice wybierają swoich przedstawicieli, którzy aktywnie działają w Radzie Rodziców.

 Nasze Przedszkole to magiczne miejsce pełne słońca, ciepła i radości, w którym spełniają się dziecięce marzenia. Rodzice   zaś  mają pewność, że ich pociechy są bezpieczne, uśmiechnięte i interesująco spędzają czas ucząc się przez zabawę  i rozwijając swoje indywidualne zainteresowania i pasje. Naszym priorytetem jest, aby dzieci opuszczające mury przedszkola były śmiałe, przedsiębiorcze, kreatywne, otwarte na innych ludzi, mające dobry kontakt z otoczeniem, dobrze radzące sobie w życiu. Podmiotowe traktowanie dziecka jest dla nas zawsze treścią nadrzędną.

 Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola.