Na podstawie  §  5 Regulaminu Rady Rodziców Przedszkola nr 12  w Tarnobrzegu Rada określa w następujący sposób liczebność organów Rady Rodziców:

Prezydium RR Przedszkola nr 12 w roku szkolnym 2023/2024

P. Grzegorz kozioł–  przewodnicząca  RR

P. Jolanta Bednarska   –  z-ca przewodniczącej

P. Magdalena Dubanik   –  sekretarz RR

P. Adrian Bogacz    –  skarbnik RR

Komisja Rewizyjna  RR Przedszkola nr 12

P. Olga Gawlikowska – przewodniczący komisji

P. Małgorzata Kozak  – członek

P. Małgorzata Kostur– członek

P. Aleksandra Kozioł – członek