PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

P. Anna Tworek – przewodnicząca RR

P. Małgorzata Kozak – z-ca przewodniczącej

P. Bożena Olszańska – sekretarz RR

P. Agnieszka Durma – skarbnik RR

KOMISJA REWIZYJNA RADY RODZICÓW:

P. Małgorzata Malecka – przewodnicząca komisji

P. Kinga Piątkowska – członek 

P. Monika Oleniacz- członek 

 TRÓJKI GRUPOWE:

3 – LATKI

P. Małgorzata Kozak

P. Kinga Piątkowska

P. Dominika Kołodziej

4 – 5 – LATKI

P. Barbara Skrzypek

P. Elżbieta Kępińska

P. Agnieszka Durma


5 – LATKI

P. Anna Tworek

P. Anna Stefaniak

P. Natalia Muciek

6-LATKI

P. Monika Oleniacz

P. Paweł Maślak

P. Bożena Olszańska