Informujemy, że REKRUTACJA do przedszkola na rok szkolny  2022/2023   rozpocznie się 1 marca 2023 r. o godz. 8.00  i będzie trwać do 15 marca 2023 r. do godz. 15.00

W załączniku  Zarządzenie Nr 16/2022 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 14 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2023/2024 prowadzonych przez Gminę Tarnobrzeg.

ZAPISY ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ :

https://naborp-kandydat.innowacyjny.tarnobrzeg.pl/tarnobrzeg/News

Dostępność strony od 1 marca 2022r.

Serdecznie zapraszamy

Informujemy, do 21 lutego 2023r. do godz. 15:00 należy złożyć Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola

Alina Cholewa

dyrektor Przedszkola nr 12 w Tarnobrzegu