Niebieski telefon zaufania dla dzieci
Jeśli jesteś ofiarą przemocy lub stykasz się z przemocą zarówno w rodzinie jak i w grupie rówieśniczej – ZADZWOŃ!!!Jeśli jesteś nauczycielem lub rodzicem i w Twoim otoczeniu ktoś doświadcza przemocy – ZADZWOŃ!!!Terapeuci z Poradni udzielą Ci wsparcia i podpowiedzą,  gdzie zwrócić się
o pomocwtorek: 1600 – 1800czwartek: 1100 – 1300