Inspektor Ochrony Danych: Przemysław Rękas

Kontakt: poczta e-mail: iodjo@um.tarnobrzeg.pl telefon: 15 81-81-510 

adres do korespondencji: Urząd Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30