20 lutego nasze przedszkole odwiedzili aktorzy

z Teatru Horyzont z przedstawieniem pt. „Brzydal”.

Spektakl dotyczył problemu tolerancji. W łatwy i atrakcyjny sposób uczył dzieci jak szanować i akceptować odmienności oraz ludzi z wadami bądź ułomnościami. Aktorzy poprzez grę i dialogi

z dziećmi wyjaśnili, ze inny nie znaczy gorszy.

Przedstawienie pt. „Brzydal” – teatr Horyzont